از سوی شركت زیرساخت؛ تعرفه مكالمات بین الملل افزایش یافت

از سوی شركت زیرساخت؛ تعرفه مكالمات بین الملل افزایش یافت

سئو مئو: شركت ارتباطات زیرساخت تعرفه تماس با شبكه ثابت و سیار ۲۱۴ كشور را افزایش داد.
به گزارش سئو مئو به نقل از مهر، شركت ارتباطات زیرساخت با صدور نامه ای به شركت مخابرات ایران و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از افزایش نرخ تماس با شبكه ثابت و سیار ۲۱۴ كشور خارجی آگاهی داد. در این نامه از شركت مخابرات ایران خواسته شده كه در امتداد افزایش تعرفه مكالمات بین الملل، از تاریخ ۱۵ مهرماه، نرخ های جدید را برای تماس با شبكه ثابت و سیار كشورهای مدنظر اعمال نماید. جدول نرخ های جدید مكالمات ثابت و سیار با ۲۱۴ كشور در این لینك قابل دریافت است.