جهرمی خبر داد؛ دستور رئیس جمهور برای استعلام ارز تخصیص یافته به گوشی های موبایل

جهرمی خبر داد؛ دستور رئیس جمهور برای استعلام ارز تخصیص یافته به گوشی های موبایل

سئو مئو: وزیر ارتباطات اظهار داشت: با دستور سریع رئیس جمهور، امكان استعلام نام شركت كننده و نوع ارز تخصیص یافته برای واردات گوشی موبایل فراهم گردید.
به گزارش سئو مئو به نقل از مهر، محمدجواد آذری جهرمی در توئیتر نوشت: بعد از انتشار لیست واردكنندگان، امكان استعلام نام شركت واردكننده و نوع ارز تخصیصی برای واردات گوشی هم از روز گذشته با دستور تسریع رئیس جمهور، در سامانه *۷۷۷۷# فراهم گردید. وی تصریح كرد: نخستین جلسه كارگروه مستندسازی تخلفات رخ داده هم با حضور نماینده تعزیرات تشكیل شد.